Меню
FMedia
Как да избегнем екологични щети?

Как да избегнем екологични щети?

Необходимо е бизнесите, които попадат в силно замърсяващи промишлени сектори като енергопроизводство, топлинна енергия, производители на стомана и др., да вземат стратегически мерки и да поемат екологична отговорност, с цел минимизиране на отрицателния ефект, който дейността им може да нанася върху околната среда.

  • Производствено замърсяване

В производството на мебели и преработката на кожи се използват много вредни химикали. Изключително вреден е и процесът по производство на стомана. Всяко индустриално предприятие трябва да разполага с вътрешен или външен екип от специалисти, които да ви съветват как да смалите негативното си въздействие.

  • Отпадъци

Някои бизнеси, макар и да не са замърсяващи с производствената си дейност, генерират чрез нея отпадък, който ако не се управлява правилно, може да представлява заплаха за екосистемата.

замърсяване

Едно от най-големите предизвикателства за почти всеки бизнес е това как да се освободим от огромните количества остаряла офис техника, която генерира. Много от частите и материалите, съдържащи се в състава на компютри, друга електроника или периферия, са токсични и вредни за природата, затова не бива да ги изхвърляме заедно с обикновения отпадък. Същевременно, те са силно замърсяващи и по отношение на тяхното производство. Поради това е най-правилно те да се събират в определените за това пунктове за рециклиране.

Опасни отпадъци

При извозването на токсични отпадъци трябва да се вземат допълнителни предпазни мерки, за да се предотврати рискът от евентуални инциденти и контаминация на околната среда. Мерките се различават в зависимост от типа боклук – експлозивни, отровни, запалими. Ето защо за превоза на тази категория отпадъци са необходими специални разрешителни.

След дългогодишни петиции от граждани и на базата на проучванията на десетки институции по цял свят, през миналата година Обществото на обединените нации (ООН) прибави и пластмасата към своя списък на опасния отпадък. Това беше прието, след като огромни количества от трудноразградимия материал бяха открити, натрупани в моретата и океаните, както и сред дивата природа по света.

Оказва се, че след като се разградят, пластмасите продължават да са вредни, тъй като се разпадат на микроскопични частици, които попадат в питейните води и биват поглъщани от морски и сухоземни обитатели, попадайки обратно в нашия организъм. Най-добрият начин да се предпазим от това е, като се погрижим да рециклираме възможно най-голям процент от всички пластмасови изделия, които ползваме, и, разбира се, да намаляваме до минимум употребата на такива изобщо.

Как да намалим негативния ефект

Ние сме длъжни да управляваме правилно отпадъка на нашия малък бизнес, за да не се отразява той на околната среда. Можем да разработим стратегия за рециклиране, преизползване и удължаване на полезния живот на различните материали и оборудване в компанията. Можем да потърсим партньор в лицето на специализиран доставчик на подобни услуги, които да ви помогне в това начинание.

  • Въглеродни емисии

Много позиции от класацията за Топ 20 най-замърсяващи компании са заети от играчи в петролния сектор. Това е така, защото при производството на газ и нефтени продукти се отделят изключително голямо количество токсични отпадъци в атмосферата. Въглеродните емисии са резултат и от производството на топлинна и електрическа енергия от газ и въглища. Освен това, при въглищата вредните вещества, които се отделят във въздуха, са още повече, включително микрочастици.

Как да ги ограничим

Има различни начини, по които производителите на ток и топлинна енергия могат да намалят вредния си отпечатък, като модернизират базата си и влязат в съответствие с регулаторните изисквания. Като потребител вие можете да помогнете, като инвестирате в енергийна ефективност, за да намалите енергийния разход на вашето предприятие. Ефектът ще бъде двойно положителен, тъй като в дългосрочен план ще ви спести и разходи за електроенергия.

Разхищение на природни ресурси 

Един от най-ценните природни дарове – това е растителният свят. Той ни помага да пречистваме въздуха, който дишаме. Нужно е да го предпазим, като сведем до минимум разхода на хартия на нашия завод или офис.

Експертите на Ecoabonament.bg ще ви дадат правилния съвет за управлението на вашия екологичния отпечатък.

Споделяне:
admin

Румяна Колева

Не мога да се опиша като един от най-добрите създатели на съдържание, но със сигурност съм човек, който силно се отдава на това, което прави и го прави с много вложени чувства, в резултат на което често се получава нещо прекрасно...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *

Copy link
Powered by Social Snap