Меню
FMedia
Кои са най-ефикасните решения за товарния транспорт?

Кои са най-ефикасните решения за товарния транспорт?

Най-ефикасният товарен транспорт позволява гладкото изпълнение на целите, определени по взаимно съгласие между страните, участващи в такъв процес, както първоначално беше обсъдено. 

Когато се обсъжда ефективността на такава експедиция, е лесно да се идентифицират редица специфични характеристики, които са в основата на очаквания успех:

  • високоефективни логистични решения и човешки ресурси с опит
  • възможност за връзка в реално време между възложителя и превозвача
  • достъп до цифрови решения за наблюдение на състоянието на курса
  • лесен трансграничен достъп, благодарение на пълната документация
  • изгодни транспортни разходи, независимо от дестинацията и др.  

Ето най-ефективните решения за товарен транспорт, като се вземе предвид списъкът по-горе:

1. Товарен транспорт в режим на групиране 

Ефективността на товарен транспорт в режим на групиране, до дестинации в страната или чужбина, се осигурява от възможността за поемане на няколко стоки, от различни изпращачи, последвано от превоз на целия товар, по време на един и същ курс.

Организирането на такъв поток генерира редица ясни предимства:

Наличност чрез комбиниране на стоки в един и същ транспорт. Фирма с такава услуга, включена в офертата, може да задоволи широк спектър от нужди на клиентите. 

Еднакво ниво на сигурност за всички превозвани стоки. Могат да бъдат внедрени съвременни решения за GPS мониторинг, правилно маркиране на стоките и съхранение/закрепване по време на транспортиране с ефективни системи, независимо от количеството или обема на товара.

Оптимизирани транспортни разходи. Изпращачът на товар, който може да представлява само 10% от общия капацитет на камиона, ще плати пропорционална стойност на услугата. Пример: фактуриране на палети.  

2. Товарен транспорт с високопроизводителни превозни средства

Изборът на компания за автомобилни превози трябва да се основава на основен критерий: наличен автопарк. 

Един опитен превозвач разбира много добре, че в дългосрочен план инвестициите в модернизация на автопарка активират много ползи за сключените партньорства:

Способността на камиона да транспортира повече стоки със същия транспорт. Например двуетажните камиони позволяват товаренето на 60% повече товари, като по този начин се генерират оптимизирани транспортни разходи. Освен това камионите с лека конструкция позволяват оптимизиран разход на гориво, което се отразява в тарифата, начислена на клиента.

Ниско ниво на замърсяване, причинено от модерен автомобил. ЕС изисква от превозвачите да разполагат с решения за автомобилен парк, които отговарят на съществуващите правила EUR 6 относно химическо и шумово замърсяване. В противен случай не могат да се издават разрешителни за експлоатация от властите и задоволяването на търсенето на пазара на товари страда.     

3. Онлайн планиран товарен транспорт

Ако днес анализираме ефективността на даден товарен транспорт, не можем да пренебрегнем значението на конкретни онлайн платформи, които имат роля в посредничеството на партньорствата между търсенето и предлагането. 

Една транспортна борса е лесна за достъп с помощта на устройство, свързано с интернет източник и е рамка, която поддържа усилията на пазарните оператори, желаещи да: 

  • превозват стоки (налични камиони) 
  • изпращат / получават стоки (налични товари, които да бъдат превозени)

На един толкова динамичен пазар като товарния транспорт, използването на такава цифрова платформа опростява целия процес на идентифициране на възможности в сравнение с традиционните инструменти за връзка с потенциални партньори, като телефонни разговори.

По този начин разходите за търсене/комуникация, свързани с ранните етапи на товарен транспорт, са значително намалени, което позволява на операторите повече яснота относно цялата динамика на търсенето и предлагането в даден момент и в определена ниша, представляваща интерес. Разчитайте на ефективността, когато организирате такъв транспорт, идентифицирайки на пазара възможности, които генерират много по-добри разходи, заедно с други ползи за вас и другите страни, участващи в проекта! 

Споделяне:
admin

Румяна Колева

Не мога да се опиша като един от най-добрите създатели на съдържание, но със сигурност съм човек, който силно се отдава на това, което прави и го прави с много вложени чувства, в резултат на което често се получава нещо прекрасно...

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Copy link
Powered by Social Snap